‘Gurthunda Seethakalam’ Trailer Launch

Gurthunda Seethakalam Trailer Launch

Pictures from the Trailer Launch of ‘Gurthunda Seethakalam’ – attended by Satyadev Kancharana and Megha Akash